Imprint

Information enligt § 5 i den tyska telemedialagen:

lengoo GmbH

Authorized representing Executive Directors:

Christopher Kränzler, Paul McManus

Registered at:

Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) - HRB 193226
Moms-ID - DE289477002

Responsible for content according to § 55 Abs. 2 RStV:

Alexander Gigga

Postal address:

Ritterstrasse 6
D - 10969 Berlin
Tyskland

Contact information:

Telefonnummer: +49.30.235.969.800
E-post: [email protected]

Undantag från ansvar

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmän lag i enlighet med avsnitt 7 (1) i den tyska telemedialagen. Enligt §§ 8 till 10 i den tyska telemedialagen är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser över vars innehåll vi inte har något inflytande. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta tredjepartsinnehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades med avseende på eventuella juridiska överträdelser när de länkades. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimligt utan konkreta bevis för överträdelse. Om vi ​​blir medvetna om juridiska överträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Kopiering, bearbetning, distribution och alla typer av användning utanför upphovsrättslagens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdning och kopiering av denna webbplats är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt. Innehåll från tredje part är specifikt markerat som sådant. Om du ändå får vetskap om upphovsrättsintrång ber vi dig att meddela oss om detta. Så snart vi blir medvetna om juridiska överträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.

Planera in en demo med oss nu.