Vår screeningprocess för

översättare

Vi jobbar endast med lingvister som tillhör de bästa fem procenten i branschen

Vår urvalsprocess för översättare

Endast 5 % av alla sökande klarar sig genom varje steg i vår rigorösa urvalsprocess.

number 1

Förurval

Intensiv testning av språkpar, mycket specifika grammatik- och stilfrågor, med mycket liten felmarginal.

setp 1
number 2

30 % av de sökande blir godkända Personlig intervju

Vi vill förstå vilka våra sökande är för att ta reda på deras kompetensområden, deras intressen och deras tankesätt: vi vill lära känna de människor vi arbetar med varje dag.

step 2
number 3

20 % av de sökande blir godkända Provöversättning

Vi testar våra kandidater med en provöversättning som passar deras respektive språkpar och kompetensområde. Denna provöversättning bedöms av en av våra mest erfarna och pålitliga korrekturläsare.

step 3
number 4

10 % av de sökande blir godkända Kvalitetskontroll

Endast de bästa av våra sökande tar sig genom urvalsprocessen och vidare till en flera månader lång provperiod. Under denna fas granskas varje översättning noggrant och omfattas av vårt granskningsteams nolltolerans för felmarginal.

step 4
number 5

5 % av de sökande blir godkända Topp 5 %

När en lingvist blivit ackrediterad strävar vi efter högsta kvalitet med konstanta kvalitetskontroller, feedback-loopar och utbildning.

Let's talk!